JMR English Russian

Projektēšana

JMR-Frame konstrukciju aprēķinos izmanto Wolf Systems Limited izstrādāto programmatūru, kas nodrošina nesošo konstrukciju un mezglu aprēķinus; ģenerē atbilstošus ražošanas izpilddokumentus un darba failus CNC iekārtām..

Kopnes

Lai klientam būtu vieglāk iedomāties jumta konstrukcijas telpisko struktūru, WolfWin ir paredzēta iespēja izveidot dinamisku 3D PDF vizualizāciju, kas ļauj virtuāli "pastaigāties" konstrukciju režģī, turklāt tam pietiek ar parasto Adobe Acrobat Reader.

Šāda iespēja var būt noderīga sarežģītu jumtu formu gadījumā, īpaši, ja pastāv nodoms izmantot bēniņu telpu. Lūk, vienkāršs piemērs. Pēc lejupielādēšanas (Neskatīt interneta pārlūka logā!) noklikšķiniet, lai aktivētu.

Kopnes

Lai sāktu darbu ar klienta projektu, ideālā gadījumā ir nepieciešams ēkas skiču projekts ar griezumiem un galvenajiem izmēriem. Vienkāršākos gadījumos pietiek ar informāciju par kopnes laidumu, vēlamo jumta slīpumu, seguma materiālu un objekta atrašanās vietu.

Tiekot skaidrībā par projekta apjomu un struktūru, mēs nekavējoties sagatavojam izmaksu aplēsi, ieskaitot stiprinājumus un papildmateriālus, kā redzams šajā piemērā.

Kopnes
T: 67754077, MT: 28301000, E: info@jmr-frame.lv